XS4 Elektronische beslagen Salto

Offerte aanvragen

Brochure downloaden

Toegangscontrole steeds intelligenter

Toegangscontrole of toegangsbeheer wordt steeds vaker toegepast en de systemen worden steeds intelligenter. Gebouwen en werkplekken moeten flexibeler zijn en eenvoudig aangepast kunnen worden aan nieuwe technologieën. Mede doordat werknemers vaker van baan veranderen en door nieuwe, flexibelere werkmethoden, is beveiliging en controle belangrijker geworden. Onze toegangssystemen zijn een antwoord op deze veranderde omstandigheden. We bieden oplossingen van het gerenommeerde merk SALTO. Denkt u hierbij aan de professionele SALTO XS4 serie.

Laat u inspireren door onze oplossingen

Naast de standaard oplossingen op het gebied van toegangscontrolesystemen (SALTO toegangscontrole), die zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen, bieden we ook toegangsbeheer concepten die geschikt zijn voor specifieke branches of toepassingen. We bieden u een breed assortiment van innovatieve producten en zijn ons bewust van de behoefte aan nieuwe concepten in toegangscontrole. We inspireren u graag.

Vraag ons om advies

Vraag ons naar de mogelijkheden of om advies voor een oplossing op maat.Vanzelfsprekend voldoen ook onze elektronische toegangs- controle producten aan de hoogste kwaliteitseisen en normen.

Intelligente systemen in toegangsbeheer

Voor bedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen, gevangenissen, musea  en in (grote) particulieren woningen wordt toegangsbeheer steeds belangrijker. De toepassingsgebieden zijn legio; denk bijvoorbeeld aan toegangscontrolesystemen (SALTO toegangscontrole) voor het beschermen van mensen, bescherming van voorwerpen in musea of van informatie bij bedrijven. Intelligent toegangsbeheer zorgt voor beveiliging.  Bij toegangsbeheer gaat het niet alleen om de toegang van het gebouw, maar ook om het beheer van toegang tot specifieke ruimten of toegangscontrole op basis van tijdelijke of persoongebonden autorisatie.

We bieden totaaloplossingen in toegangsbeheer

Onze Salto toegangscontrolesystemen zijn innovatieve oplossingen, die geautoriseerde personen ongehinderd toegang biedt. Vanaf één platform kan het hele Salto toegangssysteem worden bediend. Samen met u stellen we een complete oplossing samen dat aan al uw eisen voldoet en gevoelige zones van uw bedrijf beschermt. Wilt u een goede, gebruiks- en bedieningsvriendelijke oplossing voor toegangscontrole? Wij zijn hiervoor graag uw partner.