• Arbeidsstroom
  Spanningsloos vergrendeld.

 • Ruststroom
  Spanningsloos ontgrendeld.


 • Pulsontgrendeling
  Na het geven van een ontgrendelingspuls blijft de deur ontgrendeld tot de deur eenmaal open is geweest. Door gebruik te maken van arbeids- en ruststroomprincipes is het mogelijk om te anticiperen op de vraag “wat dient er te gebeuren bij spanningsuitval?”. In een hoog beveiligde situatie dient een openstaande deur bij spanningsuitval zelfvergrendelend te zijn. In bijvoorbeeld een inrichting dient een deur bij spanningsuitval juist te ontgrendelen. Dit is in het geval van met motor aangedreven vergrendelingen vaak minder eenvoudig te realiseren.


 • Doordraaiende deur
  Een deur die twee kanten op kan draaien. Een dergelijke deur kan, mits voorzien van een juist functionerende, hydraulische vloerveer of kozijndorpelveer, voorzien worden van een elektrische deurgrendel.


 • Vluchtdeuren
  Deuren die in geval van een calamiteit direct zelfstandig (dus zonder hulp van buitenaf) te openen zijn. Dit kan op mechanische wijze geschieden (deurkruk, paniekbalk e.d.), of een elektrische deurvergrendeling werkend op het ruststroomprincipe, waarbij direct in de voedingslijn naar de grendelspoel een noodverbreekschakelaar geplaatst wordt. De kleur van deze noonderbreekschakelaar kan blauw (ontruiming) of groen (opgenomen in de vluchtroute) zijn.


 • Zijdelingse voorbelasting
  In vergrendelde toestand opgebouwde zijdelingse druk veroorzaakt door bouwkundige onvolkomenheden, zoals het kromtrekken of afhangen van deuren, foutieve positionering, achteraf aangebrachte tochtrubbers en dergelijke, of zijdelingse druk veroorzaakt door gebruikers alvorens de openingsimpuls gegeven wordt. Zeer belangrijk punt bij vluchtdeuren en hoogfrequent gebruikte deuren.


 • Weerstand tegenzijdelingse druk 
  De opener is minstens bestand tegen een zijwaarts aangebrachte statische druk op de schootvanger zoals opgegeven.


 • Europrofiel
  Aanduiding voor type sleutelcilinder. De diameter vanaf de voorzijde gezien is 17 mm.


 • Kesoprofiel
  Aanduiding voor type sleutelcilinder. De diameter vanaf de voorzijde gezien is 22 mm.


 • PC maat
  De afstand tussen het hart van de kruk en het hart van de cilinder.


 • Doornmaat
  De afstand tussen de voorzijde van de voorplaat en het hart van de cilinder.


 • Uitschot of uitslag
  De totale afstand van het uiteinde van de grendelschoot naar de voorzijde van de sluitplaat. Zie tekening volgende pagina, aangegeven in C.


 • Cilinderbediening
  De grendel is voorzien van een uitsparing en mechaniek voor plaatsing en bediening van een sleutelcilinder. Zie tekening volgende pagina, aangegeven in D.