EN 16005 norm in werking getreden

EN 16005 norm in werking getreden

Vanaf april 2013 is de nieuwe EN 16005 norm in werking getreden, waarin de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren centraal staat. De EN 16005 is een nieuwe Europese norm en is van toepassing in alle landen die zijn aangesloten bij de ECN (Europees Comité voor Normalisatie), waaronder ook België en Nederland.

Wat houdt de EN 16005 norm in?

De nieuwe norm is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- en rookwerende deuren. Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die zich horizontaal bewegen dienen te voldoen aan de EN 16005 norm.

De EN 16005 norm dient te worden gevolgd voor alle nieuwe installaties. Reeds geïnstalleerde deuren zijn niet aan deze nieuwe norm onderworpen, maar kunnen bij een volgende officiële onderhoudsbeurt worden geëvalueerd op veiligheidsrisico’s en waar nodig aan de EN 16005 norm worden aangepast.

Vervanging bestaande normen

Belangrijk om te weten is dat alle bestaande nationale normen en regelgeving ingetrokken zullen worden en worden vervangen door de EN 16005, als deze niet in overeenstemming zijn met deze norm.

Wat wordt er van u verwacht?

  • Nieuwe installaties moeten volledig voldoen aan de EN 16005 norm.
  • De definitieve ingebruikname van de deur moet gezamenlijk met de beheerder/eigenaar van de deur worden gedaan. Hierbij neemt de beheerder/eigenaar kennis van alle functies van de deur. De beheerder /eigenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor de dagelijkse controle op veiligheid en functionaliteit.
  • Bij de oplevering en ingebruikname van de deur moeten handleidingen worden geleverd waarvan de inhoud moet voldoen aan de in de EN 16005 omschreven details.
  • Er moet periodiek onderhoud worden uitgevoerd aan de deur, op zijn minst 1 maal per jaar. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd servicebedrijf en wordt schriftelijk gedocumenteerd.
  • Bestaande, oudere deuren kunnen bij het onderhoud tot in detail worden nagezien en aan de norm worden getoetst. Afwijkingen op de voorschriften kunnen worden geïdentificeerd en gedocumenteerd, waarna de eigenaar/beheerder van de deur wordt aangeboden de deur waar nodig aan te passen aan deze nieuwe norm.

In de nieuwe norm wordt meer aandacht geschonken aan de gebruiksveiligheid. Extra voorzieningen dragen bij om de zichtbaarheid te verbeteren en ter voorkoming van impact of inklemming.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij niet naleven van de EN 16005?

Strengere regelgeving heeft vaak consequenties. Dit geldt ook voor de EN 16005 norm. Als de norm niet wordt nageleefd tijdens de installatie van de automatische deur en er na de daaropvolgende inbedrijfstelling een veiligheidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid, bent u mogelijk aansprakelijk.

Welke deuren zijn NIET onderworpen aan de EN 16005 norm?

Verticaal bewegende deuren, liftdeuren, deuren van voertuigen, automatische deuren en/of poorten die bestemd zijn voor het laten passeren van goederen, deuren die worden gebruikt in industriële processen, scheidingswanden, deuren die niet voor personen bereikbaar zijn (bijv. voor beveiliging van machines), wegblokkade deuren en slagbomen, draaikruizen voor toegangsbeveiliging, deuren op een platform (trein, bus, metro) en manueel bediende schuifdeuren.

Voor de hierboven genoemde toepassingen gelden andere, meer specifieke voorschriften.

Hoe kunt u aan de nieuwe EN 16005 norm voldoen?

Inspired Access heeft een uitgebreide range oplossingen en producten die aan deze nieuwe EN 16005 norm voldoen. Onze technisch commercieel adviseurs kunnen u verder adviseren en helpen om aan deze nieuwe norm te voldoen

Voor vragen kunt u terecht op onze website of kunt bellen met een van onze adviseurs.