EN 16005 norm in werking getreden

EN 16005 norm in werking getreden

Vanaf april 2013 is de nieuwe EN 16005 norm in werking getreden, waarin de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren centraal staat. De EN 16005 is een nieuwe Europese norm en is van toepassing in alle landen die zijn aangesloten bij de ECN (Europees Comité voor Normalisatie), waaronder ook België en Nederland.

Wat houdt de EN 16005 norm in?

De nieuwe norm is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- en rookwerende deuren. Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die zich horizontaal bewegen dienen te voldoen aan de EN 16005 norm.

De EN 16005 norm dient te worden gevolgd voor alle nieuwe installaties. Reeds geïnstalleerde deuren zijn niet aan deze nieuwe norm onderworpen, maar kunnen bij een volgende officiële onderhoudsbeurt worden geëvalueerd op veiligheidsrisico’s en waar nodig aan de EN 16005 norm worden aangepast.

Vervanging bestaande normen

Belangrijk om te weten is dat alle bestaande nationale normen en regelgeving ingetrokken zullen worden en worden vervangen door de EN 16005, als deze niet in overeenstemming zijn met deze norm.

Wat wordt er van u verwacht?

 • Nieuwe installaties moeten volledig voldoen aan de EN 16005 norm.
 • De definitieve ingebruikname van de deur moet gezamenlijk met de beheerder/eigenaar van de deur worden gedaan. Hierbij neemt de beheerder/eigenaar kennis van alle functies van de deur. De beheerder /eigenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor de dagelijkse controle op veiligheid en functionaliteit.
 • Bij de oplevering en ingebruikname van de deur moeten handleidingen worden geleverd waarvan de inhoud moet voldoen aan de in de EN 16005 omschreven details.
 • Er moet periodiek onderhoud worden uitgevoerd aan de deur, op zijn minst 1 maal per jaar. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd servicebedrijf en wordt schriftelijk gedocumenteerd.
 • Bestaande, oudere deuren kunnen bij het onderhoud tot in detail worden nagezien en aan de norm worden getoetst. Afwijkingen op de voorschriften kunnen worden geïdentificeerd en gedocumenteerd, waarna de eigenaar/beheerder van de deur wordt aangeboden de deur waar nodig aan te passen aan deze nieuwe norm.

In de nieuwe norm wordt meer aandacht geschonken aan de gebruiksveiligheid. Extra voorzieningen dragen bij om de zichtbaarheid te verbeteren en ter voorkoming van impact of inklemming.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij niet naleven van de EN 16005?

Strengere regelgeving heeft vaak consequenties. Dit geldt ook voor de EN 16005 norm. Als de norm niet wordt nageleefd tijdens de installatie van de automatische deur en er na de daaropvolgende inbedrijfstelling een veiligheidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid, bent u mogelijk aansprakelijk.

Welke deuren zijn NIET onderworpen aan de EN 16005 norm?

Verticaal bewegende deuren, liftdeuren, deuren van voertuigen, automatische deuren en/of poorten die bestemd zijn voor het laten passeren van goederen, deuren die worden gebruikt in industriële processen, scheidingswanden, deuren die niet voor personen bereikbaar zijn (bijv. voor beveiliging van machines), wegblokkade deuren en slagbomen, draaikruizen voor toegangsbeveiliging, deuren op een platform (trein, bus, metro) en manueel bediende schuifdeuren.

Voor de hierboven genoemde toepassingen gelden andere, meer specifieke voorschriften.

Hoe kunt u aan de nieuwe EN 16005 norm voldoen?

Inspired Access heeft een uitgebreide range oplossingen en producten die aan deze nieuwe EN 16005 norm voldoen. Onze technisch commercieel adviseurs kunnen u verder adviseren en helpen om aan deze nieuwe norm te voldoen

Voor vragen kunt u terecht op onze website of kunt bellen met een van onze adviseurs.

Waarom een toegangscontrolesysteem gebruiken-

Waarom een toegangscontrolesysteem gebruiken?

Toegangscontrole biedt u de mogelijkheid om te controleren wie er toegang heeft tot uw gebouw.

Sloten en sleutels bieden u eveneens de mogelijkheid om het gebouw te beveiligen. Maar wanneer sleutels zoek zijn of gestolen worden, is er het ongemak en de kosten om de sloten te veranderen en de nieuwe sleutels uit te delen. Sleutels kunnen eveneens gekopieerd worden waardoor er nog meer veiligheidsrisico’s ontstaan.

Kans op diefstal en opzettelijk toebrengen van schade

Alle zorginstellingen, scholen en bedrijven, klein, middelgroot of groot, hebben bezittingen en eigendommen die beschermd moeten worden tegen diefstal. Ook het personeel en hun bezittingen moeten beschermd worden. Het is gebruikelijk om in gebouwen die door sloten en sleutels beveiligd zijn, deuren heel de dag open te laten. Hierdoor ontstaat de kans op diefstal en het opzettelijk toebrengen van schade.

Gebouw en bezittingen beveiligen

Elektronische toegangscontrole van Inspired Access levert de meest efficiënte en geschikte manier om uw gebouw en bezittingen te beveiligen. Door een toegangscontrolesysteem te installeren hoeft u nooit meer een slot te vervangen. Kaarten of Tags worden gebruikt om toegang te autoriseren tot de deuren die in het toegangscontrolesysteem zijn opgenomen. De kaarten kunnen tevens op een eenvoudige manier geblokkeerd worden in het systeem indien ze zoek zijn, gestolen of indien ze niet terug worden gegeven nadat iemand het bedrijf heeft verlaten. Geblokkeerde kaarten krijgen geen toegang meer tot de deuren van het toegang controle systeem.

Flexibele controle over toegangsrechten

Toegangscontrole biedt tevens een flexibele controle over de toegangsrechten van de gebruikers. Zo kunnen bijvoorbeeld alle werknemers toegang krijgen tot de hoofdingang van het gebouw, maar zijn de verschillende afdelingen slechts toegankelijk voor diegene die er moeten zijn. Er kan ook een tijdslimiet verbonden worden aan de toegang waardoor bepaalde gebruikers enkel op bepaalde momenten van de dag of nacht toegang kunnen krijgen.

“Toegangscontrole biedt u een veilige, geschikte, flexibele en rendabele manier om te controleren wie er toegang heeft tot uw gebouw en wanneer de toegang verleend wordt. Toegangscontrole geeft organisaties de veiligheid die zij nodig hebben.

Welk systeem is geschikt voor u? Download nu onze brochure of vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.

Het kiezen van een Kleefmagneet

Het kiezen van een Kleefmagneet

Een deurmagneet werkt op elektriciteit en is dus een elektromagneet. De elektriciteit wekt het magnetisch veld op. Dit magnetisch veld zorgt ervoor dat een deur òf open wordt gehouden òf juist wordt vergrendeld (om deze dicht te houden).

Een kleefmagneet bestaat globaal uit een spoel en een ankerplaat. De spoel is het elektrotechnische gedeelte met kabel. De ankerplaat is een rechthoekig stukje staal; een stalen strip die aan de magneet blijft ‘plakken’. De ankerplaat wordt meestal op het draaiende of schuivende gedeelte gemonteerd, dus op de deur of poort zelf. De spoel wordt op het kozijn of de muur bevestigd. Om een deur of poort met een kleefmagneet dicht te houden, moet de spoel aan het kozijn worden vastgemaakt. Een kleefmagneet houdt een deur of poort open, wanneer de spoel op de muur wordt gemonteerd.

Wanneer er stroom door de spoel van de deurmagneet wordt gestuurd, wordt deze spoel magnetisch. De spoel trekt dan de ankerplaat aan, waardoor de deur of poort aan het kozijn of de muur wordt vergrendeld. Voor een goede werking van de kleefmagneet is het belangrijk dat de ankerplaat mooi vlak en goed sluitend op de spoel valt.

Een kleefmagneet om deuren open te houden 

Deurmagneten zijn kleefmagneten die worden gebruikt om deuren in gangen en trappenhuizen tijdens normale dag- of werkuren open te houden. Dit voorkomt dat de werknemers in een kantoorgebouw of de bewoners van een bejaardentehuis in een gang of trappenhuis steeds deuren moeten openen en sluiten.

Deuren dicht bij brand

Om de deuren dicht te krijgen, zoals in de nachtsituatie, hoeft alleen de elektriciteit van de openhoudmagneten uitgeschakeld te worden. Hierdoor valt het magnetisch veld weg en slaat de deur weer dicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij een brandalarm. Bij een brandmelding valt automatisch de elektriciteitsvoorziening van de deurmagneten uit. Om de deuren vervolgens mechanisch dicht te laten slaan is wel een deurdranger nodig.

Een kleefmagneet om deuren dicht te houden

Kleefmagneten die worden gebruikt om deuren en poorten dicht te houden werken hetzelfde als openhoudmagneten. Het verschil is alleen dat de spoel van de elektromagneet nu niet op de muur, maar op het kozijn wordt gemonteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nooddeuren. Een nooddeur mag in een normale situatie niet als in- of uitgang worden gebruikt. De kleefmagneet zorgt ervoor dat deze deur dan dicht blijft en niet handmatig geopend kan worden. Het vergrendelen van deuren met behulp van elektromagneten kan ook nodig zijn om een gebouw goed te kunnen beveiligen, in combinatie met een toegangscontrolesysteem.

Deuren open bij brand

Soms moet een deur bij een brand niet dicht, maar juist open. Zoals deuren op vluchtroutes en van nooduitgangen. De brandmeldinstallatie zorgt er bij een brandmelding voor dat kleefmagneten die vlucht- en nooddeuren dicht houden geen stroom meer krijgen, zodat ze gewoon open kunnen.

Wilt u meer te weten komen over onze kleefmagneten? Download dan onze brochure of vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.

Draaideurautomaten voor buitendeuren

Draaideurautomaten voor buitendeuren

Wanneer zware buitendeuren een obstakel vormen voor de toegankelijkheid van uw appartement, zorgcomplex, commerciële ruimte of kantoor, dan zijn onze draaideurautomaten een uitkomst om de toegankelijkheid en het comfort te vergroten.

De automaten van Inspired Access zijn voor buitendeuren elektromechanisch welke zorgen voor een geruisloze en betrouwbare werking ongeacht de draairichting van de deur. Onze draaideurautomaten zijn ook speciaal leverbaar als brandwerende deuren en vluchtwegtoepassingen. Tevens worden draaideurautomaten veel toegepast in combinatie met toegangsbeheer.

Unieke kenmerken

 • 70mm automaat hoogte
 • Deurgewicht trekkend 300 kg bij 900 mm deurbreedte.
 • Deurgewicht duwend 480 kg bij 900 mm deurbreedte.
 • Toepasbaar ongeacht de draairichting van de deur.
 • Vermindering van tocht, vuil en geluid.
 • Creëren een comfortabele omgeving en doorgang.
 • Verlaagt uw energierekening doordat deuren niet onnodig open blijven staan.
 • Combinatie mogelijk met  veiligheid sensoren conform EN 16005.

Draaideurautomaten voor binnendeuren

Automatische draaideurautomaten nemen een minimale hoeveelheid ruimte in beslag en zorgen voor maximaal doorgangsgemak. Hierdoor is het een ideale oplossing voor deurtoepassingen in zorgcentra, appartementencomplexen en overige openbare gebouwen waar gebruikersgemak, hygiëne en comfort van groot belang zijn.

De automaten van Inspired Access worden voor binnendeuren geleverd in een elektromechanische uitvoering welke zorgen voor een geruisloze en betrouwbare werking, ongeacht de draairichting van de deur. Onze draaideurautomaten zijn ook speciaal leverbaar voor brandwerende deuren en vluchtwegtoepassingen. Tevens worden draaideurautomaten veel toegepast in combinatie met toegangsbeheer.

Unieke kenmerken

 • 70mm of 110mm automaat hoogte.
 • Toepasbaar ongeacht de draairichting van de deur
 • Vermindering van tocht, vuil en geluid
 • Creëren een comfortabele omgeving en doorgang
 • Verlaagt uw energierekening doordat deuren niet onnodig open blijven staan
 • Combinatie mogelijk met  veiligheid sensoren conform EN 16005.

Meer weten over draaideurautomaten? Download of vraag de brochure aan.

Het kiezen van een Intercom Systeem

Het kiezen van een Intercom Systeem

Bent u wel eens bang dat er onverwachts mensen met kwade bedoelingen bij u aan de deur staan? Vindt u het fijn om vooraf te weten wie er bij u op bezoek komt? Met een intercom systeem bent u altijd goed voorbereid. Zo heeft u de touwtjes helemaal zelf in handen en voorkomt u vervelende situaties.

Wanneer past u een intercom toe?

Intercom systemen van Inspired Access worden vaak toegepast bij toegangen waar u in eerste instantie geen controle over heeft. Bezoekers moeten zich in dit geval eerst verplicht melden, zodat u zelf kunt bepalen of u wel of geen toegang wilt verlenen. Dat maakt een intercom ook zeer geschikt voor oudere mensen in een appartementencomplex. Op deze manier weten ze precies wie er beneden voor de deur staat en kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Zakelijk gezien heeft de intercom bovendien een belangrijk voordeel voor de productiviteit van uw medewerkers. Zij hoeven niet telkens naar de deur te lopen om deze te openen, maar kunnen de deur vanaf afstand bedienen.

De mogelijkheden van intercom systemen

Nog niet zo lang geleden waren de intercomsystemen alleen bedienbaar vanaf de bevestigingsplek. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via uw smartphone, tablet of ander elektronisch systeem te zien wie er voor de deur staat. Zo kunt u altijd toegang verlenen, waar u ook bent. De intercomsystemen van tegenwoordig hebben nog veel meer voordelen. Zo kunt u deze tevens uitrusten met een toegang controle functie, daarmee kunnen gebruikers met een tag de deur openen.

Soorten intercom systemen

Als u kiest voor een intercomsysteem heeft u twee keuzes: het audio intercomsysteem of het video intercomsysteem. Het grootste verschil tussen beide soorten intercomsystemen is het kostenplaatje. Een audio intercom is financieel gezien het meest aantrekkelijk, maar met dit systeem kunt u alleen de stem van uw bezoeker controleren. Een intercom met videosysteem biedt daarentegen meer veiligheidsvoordelen. Het is aan uzelf om te bepalen hoe ver u hierin wilt gaan. Meer weten over één van deze intercoms? Download of vraag de brochure aan.

Meer dan enkel een groothandel

Meer dan enkel een groothandel

Door de innovatieve manier van bedrijfsvoering, willen wij als groothandel in totale deurconcepten, laten zien dat het allemaal een stuk eenvoudiger kan. Alle deuren en totaalconcepten die wij kunnen leveren, inspireren iedereen die professioneel werkt aan veiligheid en betrouwbaarheid. Wij luisteren naar ieders wensen en zorgen voor een oplossing op maat, zodat uw klant precies krijgt wat hij zoekt: zekerheid in toegang of vlucht. Naast het leveren van producten kunt u bij Inspired Access ook terecht voor een advies op maat.

Onze technische specialisten kunnen u op maat een aanbieding maken met de juiste op elkaar afgestemde producten.

Ook op gebied van veiligheid zal het juiste advies worden uitgebracht.

Waarom kiezen voor Inspired Access?

Waarom kiezen voor Inspired Access?

Inspired Access is uw Technische Groothandel voor Deur Concepten.

Wij ontzorgen als het gaat om deur concepten. Doormiddel van onze mechanisch als elektronische producten in of als totaal oplossing. Te denken aan draai of schuifdeurautomaten, intercomsystemen, elektronische of mechanische sloten of sluitplaten en Toegang controle systemen.

Door in ons assortiment te kiezen voor een compleet pakket van alleen A merken waarmee wij rechtstreekse contacten met de fabrikanten hebben, zijn wij instaat u de beste componenten, zowel op product niveau als in een specifieke totaal oplossing te bieden.

Onze technische ondersteuning beperkt zich niet alleen tot onze eigen producten, maar ook in combinatie met andere fabricaten en of merken in voor verschillende toepassingen.

Alle medewerkers van Inspired Access blijven goed op de hoogte van allen noviteiten en innovaties, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en blijven.

Wanneer u als Installateur of IJzerwaren vakhandel niet over de kennis of handen beschikt, kunnen wij u de montage laten uitvoeren door een van onze montage partners.

Onze verkoop team zal u tijdens verkoop of installatie technisch ondersteunen.

Missie en visie van Inspired access

Missie & Visie van Inspired Access

Inspired Access is hét adres voor deurconcepten. Wij kunnen alle facetten rondom professionele toegang voor u leveren. Of het nu om draai- en schuifdeurautomaten, toegangscontrole, elektronische of mechanische sloten of verwante producten gaat.

De huidige markt vraagt om totaal oplossingen op deur niveau. Inspired access heeft hiervoor de kennis en de oplossing als groothandel. Als toeleverancier met een totale deuroplossing voor de installatie branche en ijzerwarenvakhandel. Heeft Inspired access ook voldoende technische kennis om de juiste producten op elkaar te laten afstemmen. Zodat in projecten de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Wij zien als bedrijf dat er in onze branche moeilijk keuzes gemaakt worden op gebied technische oplossingen in combinatie met de juiste veiligheid.

Inspired access zorgt als leverancier er voor dat de juiste keuzes voor u worden gemaakt met de juiste combinatie van de producten voor het gehele deur element.

Als Technische Groothandel zorgen wij voor de juiste totaal oplossing